DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

DcH Kurser

Oversigt over kurser, der udbydes af DcH’s Uddannelsesudvalg kan ses her:

Agria kurser instruktørliste

Kurser 2020

Oplysning om kurser, der udbydes af øvrige fagudvalg, kan fås ved henvendelse til de respektive udvalg.

Kursusbeskrivelser kan ses på www.dch-tilmeld.dk under punktet “Uddannelse”.

Deltagere:

Kurserne arrangeres for kredsinstruktører, men er åbne for hundeadfærdskonsulenter og lokalforeningsinstuktører mod brugerbetaling, og hvis der er plads.

Ved evt. overtegning på kurserne vil der ske en prioriteret udvælgelse, hvor det er Uddannelsesudvalget, der foretager en ligelig fordeling mellem kredsene.

Tilmelding:

Tilmeldingen sker for kredsinstruktørers vedkommende gennem www.dch-tilmeld.dk  Husk at besvare spørgsmål om overnatning, forplejning og hund på værelset ved tilmelding.

Tilmelding af hundeadfærdskonsulenter og lokalforeningsinstruktører skal ske gennem lokalforeningens formand. Husk at opgive lokalforeningens kassererens mailadresse ved tilmelding, så opkrævningen kan sendes elektronisk.

Bemærk datoerne for sidste tilmelding. Der er begrænset mulighed for eftertilmelding – kontakt uddannelsesudvalget.

Tilmelding af deltagere, som ikke er kredsinstruktører, sendes til kursus@dch-danmark.dk. Bemærk, at der skal fremsendes en mail for hvert kursus, der tilmeldes deltagere til og at kursusnummeret – f.eks. ”Kursus nr. 2020-01” – skal oplyses i emnefeltet.

Afbud skal ske senest 14 dage før kursets afvikling. Ved senere afbud sendes regning for kurset til pågældende kredsinstruktør, hundeadfærdskonsulent eller lokalforening.

Diverse:

Instruktørerne skal medbringe sin blå/grønne/røde kursusbog som dokumentation for, at vedkommende har gennemgået DcH’s Instruktørgrunduddannelse.

Da det koster ekstra på kursusstederne at have hund med på værelserne, koster det 200 kr. at medbringe hund, hvis de skal overnatte på værelserne. Skal hunden deltage på kurset, betales denne ekstraudgift af Uddannelsesudvalget – i alle andre tilfælde betales udgiften af kursusdeltageren selv.

Udgifterne til kørsel og ophold på kursussteder er steget meget, så det kan forekomme, at der er indkvartering på dobbeltværelser.