DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

DcHs Instruktørgrunduddannelse

Instruktørgrunduddannelsen

Uddannelsens formål:

Formålet med grunduddannelsen er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov.

Uddannelsens opbygning og indhold:

DcH’s instruktørgrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility, Rally-lydighed, Familiehunde og IGP, samt Nose Work).

Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de 5 overbygninger. De 8 grundmoduler skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.

Instruktørgrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller specifikke øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan.

Den følgende beskrivelse af grundmodulerne og overbygningsspecialerne indeholder Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til uddannelsens indhold.

Uddannelsen udbydes og afholdes af kredsenes uddannelsesudvalg.

Se detaljeret oversigt over uddannelsen herunder.

Instruktør grunduddannelse