DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

Online konkurrencetilmeldingssystem

Januar 2009

Vejledning i brugen af DcH´s tilmeldingssystem
DcH har fået udviklet en hjemmeside, som kan gøre det muligt for alle DcH’s medlemmer at tilmelde sig konkurrencer direkte via hjemmesiden.

På hjemmesiden kan lokalforeningerne selv oprette konkurrencer og medlemmerne kan oprette en profil, som bruges i forbindelse med tilmelding til en konkurrence.
Det er vigtigt at ibrugtagningen af systemet sker i den rette rækkefølge.

  1. Lokalforeningen godkender brugen af systemet ved at oprette sin egen profil. Dette sker ved at lokalforeningen logger ind via DcH’s medlemsdatabase.
  2. Hundeføreren opretter herefter sin profil via adressen: www.dch-danmark.dk alternativt http://www.dch-tilmeld.dk/

Lokalforeningens ibrugtagning af tilmeldingssystemet
Før lokalforeningen kan oprette konkurrencer og lokalforeningens medlemmer kan tilmelde sig online, skal lokalforeningen dog først godkende brugen af systemet.
Når lokalforeningen beslutter at godkende systemet, kan den via linket ”Konkurrencetilmeldingssystem” fra DcH’s medlemsdatabase (www.dch-danmark.dk) godkende brugen af systemet. Kassereren vil typisk være en af dem, som kan logge på DcH’s medlemsdatabase.

Lokalforeningens stamoplysninger
Efter systemet er godkendt, skal lokalforeningen indtaste en række e-mailadresser for hver af de 4 konkurrencetyper Agility, Brugsprøver, DcH programmet og Nordisk program. (Det anbefales at der indsættes mail-adresser i alle 4 felter).

Ved en konkurrences sidste tilmeldingsdato, vil der blive sendt en e-mail til disse e-mail-adresser indeholdende de medlemmer der har tilmeldt sig en ”fremmed” konkurrence.
Hvis foreningen selv afholder konkurrencen, sendes en samlet deltagerliste over de hundeførere, som har tilmeldt sig online (husk hertil skal tillægges de hundefører der tilmelder sig på ”gammeldags” maner).

Hvis det omvendt er en konkurrence, der ikke afholdes af lokalforeningen, og hvor en eller flere af lokalforenings medlemmer har tilmeldt sig, sendes en deltagerliste med de tilmeldte lokalforeningsmedlemmer. Det beløb hver hundefører skal betale vil fremgå af listen, og det er dette beløb kassereren skal fremsende til arrangøren.

Hvis der f.eks. ikke skrives noget i feltet for e-mails vedr. DcH programmer, kan der ikke sendes deltagerlister for egne afholdte DcH programmer og for de medlemmer, der via tilmeldingssystemet har tilmeldt sig et DcH program hos andre foreninger.

Det understreges, at medlemmerne i lokalforeningen ikke kan oprette en profil og dermed tilmelde sig online, før foreningen har godkendt systemet.

Selvom foreningen godkender tilmeldingssystemet og dermed giver medlemmerne mulighed for at anvende Online tilmelding forpligter foreningen sig ikke til at oprette konkurrencer på tilmeldingssiden.

Bemærk desuden at for at kunne oprette konkurrencer, skal man kunne logge på DcH’s medlemsdatabase.

Medlemmernes profil
Medlemmerne skal oprette en profil, inden de kan tilmelde sig en konkurrence online. Profilen vedligeholdes af medlemmet selv.

En profil indeholder oplysninger om DcH nummer, navn og adresse. Desuden kan medlemmerne med fordel gemme oplysninger om de hunde, som de benytter til konkurrencer. Oplysningerne genbruges, når der laves en tilmelding. Selvom et medlem har tilmeldt sig online, skal betalingen for konkurrencen ske til egen lokalforeningen, som derefter overfører pengene til den lokalforening, der afholder konkurrencen.

Hvis et DcH-medlem skifter lokalforening kan den gamle profil ikke mere benytter og der skal derfor oprettes en ny på det nye medlemsnummer.

Medlemmernes adgang til DcH’s online tilmeldingssystem sker via adressen: adressen: www.dch-danmark.dk alternativt http://www.dch-tilmeld.dk/

Support og hjælp til lokalforeninger og DcH-medlemmer
For at støtte både lokalforeninger og DcH-medlemmer, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med opstart i systemet og senere brug, er der etableret et hold af superbrugere der er parat til at hjælpe og svare på spørgsmål.

Da disse superbrugere jo også har andet at lave end at være superbrugere, er der mulighed for at kontakte dem på telefon og via mails. Et godt tidspunkt at prøve at få kontakt er mellem kl. 19 og 21.

Her ud over er der på DcH’s hjemmesider også oprettet en side med ”Ofte stillede spørgsmål”, så det vil være en rigtig god ide at, lede her inden I kontakter superbrugerne.

Support til lokalforeninger ved oprettelse i DcH-tilmeld:
Jim Hempel, telefon: 4072 7150 eller mail til agilityudvalg@dch-danmark.dk

Support til hundefører vedr. DcH-programmet:
Mail til formand-ku@dch-danmark.dk

Support til hundefører vedr. Nordiske programmer:
Klaus Sandager, telefon: 2392 0490 eller mail til nordisk@dch-danmark.dk

Support til hundefører vedr. Brugsprøver:
Morten Jensen telefon: 2099 4826 eller mail til morten.pudseren@gmail.com

Support til hundefører vedr. Agility:
Jim Hempel, telefon: 4072 7150 eller mail til agilityudvalg@dch-danmark.dk