DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

Eftersøgningskorpset

Hvad kræves der for at blive medlem af eftersøgningskorpset? Det er egentlig meget enkelt idet der stilles 4 krav:

For at blive eftersøger i en DcH lokalforeningen, skal følgende opfyldes:

1. Eftersøgeren skal være medlem af DcH.

2. Eftersøgeren skal indstilles af lokalforeningens bestyrelse.

3. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren har den fornødne erfaring i eftersøgnings arbejde.

4. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren bliver slettet som eftersøger når man ikke mere står til rådighed.

Altså, der er ingen krav til at hunden skal være i en bestemt DcH konkurrenceklasse, blot skal lokalforeningen stå inde for, at hunden evner at løse en søgeopgave målbevidst og uden at skade den fundne genstand. D.v.s. det er ikke afgørende hvilken DcH-klasse hunden er kvalificeret i, for det kræver f.eks. ikke en perfekt lydighed for at hunden kan bruge sin medfødte evne til at bruge ”næsen”.

På adresselisten over Lokalforeningerne kan du se i hvilke lokalforeninger der er eftersøgere, idet disse er markeret med et “E” efter foreningens navn.