DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

Rally udvalg

Rally udvalgets formål er at varetage rallysportens udvikling i DcH.
Vi har ansvar for uddannelse og efteruddannelse af rallydommere, efteruddannelsen af Rallyinstruktører, samt for konkurrenceprogrammet og dommervejledningen.

Nogle af udvalget andre opgaver er:
Informere om regler og programmer i rally
DcH Danmarksmesterskab, herunder bla.:
– Udtage dommere til DcH’s Danmarksmesterskab.
– Godkende rallybaner til DcH’s DM.
– Planlægning, udarbejdelse af dokumenter.
– Kontrol af resultater.

Repræsentere DcH overfor eksterne rallyrelationer.
Udarbejde og overholde budget samt handlingsplaner.
Indstille relevante DM udtagelseskrav til HB.
Registrerer dommernes aktiviteter
Ajourføre orienteringer.
Tage sig af henvendelser fra hundefører.