DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

Ordensudvalg

Ordensudvalgets opgave er beskrevet nærmere i grundorientering nr. 50.

Opgaverne er i hovedtræk at behandle:

  • Anke af sanktioner.
  • Tvistigheder mellem bestyrelse og medlemmer.
  • Disciplinærsager.

Lokalforeninger og medlemmer er velkommen til at kontakte udvalgets medlemmer for råd og vejledning.
Dette kan evt. foregå på et møde i klubben (klubben skal selv betale kørepenge).

Vores mål er, at så mange sager som muligt løses inden de bliver til egentlige sager for ordensudvalget.

Udvalgets medlemmer er: