DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

nose work udvalg

Galleri

Regler-for-nose-work-prøver-2019

 

Udvalget består af 2 – 5 medlemmer, formand, økonomiansvarlig og sekretær, de øvrige opgaver fordeles mellem udvalgets medlemmer.

Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget har tilknyttet en kontaktperson fra hovedbestyrelsen, som der holdes kontakt til.

Udvalget er ansvarlig for efteruddannelse af nose work instruktører på kredsplan.

Udvalget er ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af dommere til nose work-konkurrencer, samt at registrere dommernes aktiviteter.

Udvalget er ansvarligt for at informere DcH om regler til nose work-konkurrenceprogrammet og dommervejledningen til dette.

Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren senest 21 dage efter et afholdt møde.

Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, som sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet.

Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet.