DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

Dommer udvalg

Formål

Udvalgets formål er at koordinere og udvikle de klassiske programmer CBAE som er DcH´s egne konkurrenceprogrammer.

Herudover at fastlægge bedømmelsesregler i CBAE- programmet samt sikre at kredsenes dommerudvalg uddanner og

efteruddanner dom­mere indenfor CBAE- programmet efter de retningslinjer dommerudvalgtet har udstukket.

DcH Konkurrenceprogram 1.1.19

Download DcH Program 2019

Dommere

Dommer Nyt