DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

DcH Bladets redaktion

Referater

DcH Bladet er et medlemsblad og udkommer seks gange årligt i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. DcH Bladet indeholder oplysende artikler, ny viden om hund og træning af hund samt reportager fra foreningens konkurrencer, aktiviteter og lokalforeninger”.

”DcH Bladets redaktion fokuserer på at dække bredt og formidle foreningens alsidighed til alle medlemmer uanset geografi og aktivitet. Vi ønsker at vise DcH Danmarks mangfoldighed i hunde, mennesker samt aktiviteter.